Maksud dan Tujuan

 Yayasan Pelita Study Ilmiyah mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

a. Keagamaan ;
b. Sosial ;
c. Kemanusiaan ;